Translatica, kierunek polsko-angielski
niżej przysłówek;
lower;
beneath;
down;
beneath;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich