Translatica, kierunek polsko-angielski
nizać czasownik, aspekt niedokonany;
thread książkowe, oficjalne;
string książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich