Translatica, kierunek polsko-angielski
niezdolny przymiotnik;
unable techniczny;
unfit;
incapable;
inept;
inapt;
slow;
obtuse;
unapt;
incapax;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich