Translatica, kierunek polsko-angielski

niezajęty przymiotnik;
free;
unfilled;
empty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich