Translatica, kierunek polsko-angielski
niewyraźny przymiotnik;
indistinct techniczny;
obscure;
vague;
faint;
dim;
fuzzy;
blurry;
hazy;
shadowy;
blurred;
unclear;
shady;
thick;
oblique przenośne;
blear;
tenuous;
crabbed;
blind;
slurred;
amorphous;
out of sorts potoczne, nieoficjalne;
bleary;
shaky;
strange;
dreamy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich