Translatica, kierunek polsko-angielski
niewymuszony przymiotnik;
natural;
easy;
unforced;
casual;
voluntary;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich