Translatica, kierunek polsko-angielski

niewąski przymiotnik;
broad;
large;
extreme;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich