Translatica, kierunek polsko-angielski
nieumiarkowany przymiotnik;
immoderate książkowe, oficjalne;
excessive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich