Translatica, kierunek polsko-angielski

nieskromny przymiotnik;
immodest;
indecent;
unchaste;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich