Translatica, kierunek polsko-angielski
niepośledni przymiotnik;
considerable książkowe, oficjalne;
substantial książkowe, oficjalne;
no mean książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich