Translatica, kierunek polsko-angielski
nieletni przymiotnik;
underage prawo, wojsko, książkowe, oficjalne, techniczny;
juvenile;
minor;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich