Translatica, kierunek polsko-angielski
niedokładny przymiotnik;
inexact;
careless;
imprecise;
sloppy;
lax;
rough;
incorrect;
sketchy;
deficient;
rude;
vague;
loose;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich