Translatica, kierunek polsko-angielski
niedogodność rzeczownik, rodzaj żeński;
inconvenience książkowe, oficjalne;
nuisance;
drawback;
handicap;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich