Translatica, kierunek polsko-angielski
niedbały przymiotnik;
careless;
negligent;
remiss;
lax;
casual;
heedless;
slapdash potoczne, nieoficjalne;
slack;
loose;
slipshod;
sloppy potoczne, nieoficjalne;
slovenly;
reckless;
untidy;
unkempt;
offhand;
airy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich