Translatica, kierunek polsko-angielski
nawoływanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
call;
calling;
urge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich