Translatica, kierunek polsko-angielski
nawalony przymiotnik;
plastered potoczne, nieoficjalne;
stoned potoczne, nieoficjalne, pospolite;
wasted potoczne, nieoficjalne;
trashed potoczne, nieoficjalne;
bombed potoczne, nieoficjalne;
loaded;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich