Translatica, kierunek polsko-angielski
nasyłać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też nasłać
send potoczne, nieoficjalne;
send on;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich