Translatica, kierunek polsko-angielski
narażenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
risk;
venture;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich