Translatica, kierunek polsko-angielski
naprężyć czasownik, aspekt dokonany;
strain;
tighten;
tauten;
tense;
stretch;
stress;
tight;
tense up;
taut;
erect;
tension;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich