Translatica, kierunek polsko-angielski
napinać czasownik, aspekt niedokonany;
strain chemia, medycyna;
tighten;
stretch;
tense;
tauten;
flex;
string;
wind up;
bend;
tax;
stress;
brace;
tension;
tense up;
cock;
tension;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich