Translatica, kierunek polsko-angielski
napięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
tension astronomia, medycyna, informatyka, elektryka;
voltage fizyka, informatyka, elektryka, elektronika;
strain chemia, medycyna;
stress techniczny;
tenseness;
tonus fizjologia;
tightness;
pressure;
suspense;
tautness fizyka;
tone fizjologia;
tense;
intensity;
stretch;
tensity;
straining;
friction;
tensile;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich