napełniać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
napełniać
czasownik, aspekt niedokonany
fill 
Chemia, Medycyna
fill up 
Finanse
filling 
Chemia
fill 
Chemia, Medycyna
cram
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich