Translatica, kierunek polsko-angielski
napastniczy przymiotnik;
offensive;
aggressive książkowe, oficjalne;
invasive książkowe, oficjalne;
hostile książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich