nakrywać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
nakrywać
czasownik, aspekt niedokonany
lay
cap
cop 
potoczne, nieoficjalne
nab
nail 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich