Translatica, kierunek polsko-angielski
nakładka rzeczownik, rodzaj żeński;
overlay informatyka;
onlay medycyna;
strap inżynieria;
cover technika;
cover plate inżynieria;
applicator medycyna, techniczny;
lap;
overlap informatyka;
cap;
butt strap techniczny;
lap joint budownictwo;
welt;
bit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich