Translatica, kierunek polsko-angielski
najazdowy przymiotnik;
raid;
onset;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich