Translatica, kierunek polsko-angielski
nagłośnienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
exposure dziennikarstwo, telewizja, radio;
publicity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich