naginać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
naginać
czasownik, aspekt niedokonany
bend 
przenośne
bow
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich