Translatica, kierunek polsko-angielski
nadawać przez radio czasownik, aspekt niedokonany;
radio;
broadcast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich