Translatica, kierunek polsko-angielski

naciśnięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
press;
push;
squeeze;
pressure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich