Translatica, kierunek polsko-angielski
nacisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
pressure techniczny;
stress;
emphasis;
accent przenośne;
press;
push;
thrust;
force;
crowd;
strain;
pression;
duress;
influence;
focus;
leverage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich