Translatica, kierunek polsko-angielski
nachalny przymiotnik;
pushy potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
impudent potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
brazen;
insolent potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
intrusive potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich