Translatica, kierunek polsko-angielski
myśleniowy przymiotnik;
thinking;
thought;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich