mówić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
mówić
czasownik, aspekt niedokonany
speak 
potoczne, nieoficjalne
say
talk 
potoczne, nieoficjalne
tell
mean
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich