Translatica, kierunek polsko-angielski
mowa rzeczownik, rodzaj żeński;
speech;
language przenośne;
oration książkowe, oficjalne;
parlance;
address archaiczne;
speaking;
talk;
saying;
word;
tongue;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich