mocować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
mocować
czasownik, aspekt niedokonany
fix
wrestle 
przenośne
anchor 
Budownictwo
struggle 
przenośne
fit
lash
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich