Translatica, kierunek polsko-angielski
meldunkowy przymiotnik;
registration administracja;
report;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich