mat

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
mat
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski zwierzęcy, męski rzeczowy
mate 
Gry
checkmate 
Gry
mat 
Wojsko
leading seaman 
ang. brytyjska, Bezpieczeństwo publiczne
math
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich