Translatica, kierunek polsko-angielski
martwić się czasownik, aspekt niedokonany;
worry;
grieve;
concern;
trouble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich