Translatica, kierunek polsko-angielski
marszczyć się czasownik, aspekt niedokonany;
wrinkle;
ripple;
crease;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich