Translatica, kierunek polsko-angielski
małoletni przymiotnik;
juvenile prawo;
minor prawo;
teenage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich