malarski

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
malarski
przymiotnik
pictorial 
Sztuka
painting 
Sztuka
picturesque 
przenośne
painterly 
Sztuka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich