Translatica, kierunek polsko-angielski
majątkowy przymiotnik;
property;
financial;
material;
wealth;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich