magazynowy

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
magazynowy
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich