Translatica, kierunek polsko-angielski
macierz rzeczownik, rodzaj żeński;
matrix matematyka;
array informatyka;
motherland książkowe, oficjalne;
mother archaiczne;
ground substance medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich