Translatica, kierunek polsko-angielski
lustrzany przymiotnik;
mirror techniczny;
reflex;
shining;
specular;
mirrored;
mirror;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich