Translatica, kierunek polsko-angielski
lotniczy przymiotnik;
air;
aerial;
airborne;
flying;
aircraft;
airmail;
airy;
aeriform;
aviation;
pilot;
air-;
air-raid;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich