Translatica, kierunek polsko-angielski
łopotać czasownik, aspekt niedokonany;
flap;
flutter;
flutter;
aflutter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich