Translatica, kierunek polsko-angielski
liczebność badanej grupy rzeczownik, rodzaj żeński; → population
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich