Translatica, kierunek polsko-angielski
lawirować czasownik, aspekt niedokonany;
beat;
manoeuvre ang. brytyjska;
dodge;
trim;
swerve;
vacillate;
veer;
weave;
beat up;
shift;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich